Khi bạn đi ra ngoài Khi bạn đi ra ngoài Đeo vòng tay kháng khuẩn Khi bạn ra ngoài Điều gì đó Nhẹ nhõm

Những ngày này Corona Mỗi ngày Mỗi ngày Số lượng Tôi không đùa đâu TTT

Nó rất đáng sợ. TT

Vì vậy, Hơn bất cứ điều gì khác Kháng khuẩn Muốn Thích Rất Nó lớn ~

Vòng tay kháng khuẩn Vòng tay Savona Mang sản phẩm bằng đồng Mang vào thân Đi chơi Tôi đoán Có điều gì đó Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ..

Tất nhiên, phải không? kháng khuẩn là 99,9% .. * * Hmm

Thư giãn !!

Bạn biết không?

Thành phần của màng kháng khuẩn là đồng-

Màng kháng khuẩn có chứa đồng, nhưng nó được sử dụng làm màng kháng khuẩn. Vòng tay làm bằng đồng Vòng tay kháng khuẩn Tôi hy vọng biết bao nhiêu.


Leave a comment

×