Tin tức

Why Magnetic

Read more
태일 김  

MAGNETIC THERAPY: 전체적인 건강과 웰빙을 위한 대체 솔루션

패션 | HEY, DJ. 영케이 - 얼루어 코리아 10월호 화보 촬영

Hold me tight 데이식스의 멤버로, 라디오 디제이로 음악 속에서만 살아온 영케이가 이제 또 다른 시간을 준비한다. 얼루어 코리아 10월 호 화보에 소개 된 그룹 ...

Read more
SABONA Korea  

패션 | HEY, DJ. 영케이 - 얼루어 코리아 10월호 화보 촬영

아카이브 | 보그 USA SABONA 아카이브

보그 (Vogue) 패션지는 1892년 12월 17일에 창간된 미국의 패션 월간지이다. 본래는 사회 주간지였으나 1973년 월간지로 변경하였고, 현재 미국을 비롯한 26개국에...

Read more
SABONA Korea  

아카이브 | 보그 USA SABONA 아카이브

뉴스 | 골프 유튜버 심짱이 18년간 착용한 팔찌는 바로 이 제품입니다.

Giáo sư Seojun Shim của 'Shimjjang Golf', người đăng ký số 1 cho những người sáng t...

Read more
SABONA Korea  

Tin tức | Đây là chiếc vòng tay mà Youtuber chơi gôn Sim-chan đã đeo trong 18 năm.

패션 | 상큼 가득, SABONA와 고은아의 우먼센스 5월호 커버 촬영 [봄날의 고은아]

Nữ diễn viên Ko Eun-ah đã tiết lộ về người chị thân thiện của mình thông qua kênh YouTube ...

Read more
SABONA Korea  

thời trang | Đầy mới mẻ, Woman Sense của Savona và Go Eun-ah có thể chụp ảnh bìa [Spring Day Ko Eun-ah]

뉴스 | 2021 S/S 시즌 겨냥 '사보나' 나노-세라믹 컬러 뱅글 출시

2021 S/S 시즌을 겨냥한 영국 사보나는 신소재 (New Nano Ceramic e-coating) 플레이팅 '나노-세라믹' 의 선명하게 밝은 다양한 컬러의 뱅글을 올 봄...

Read more
SABONA Korea  

뉴스 | 2021 S/S 시즌 겨냥 '사보나' 나노-세라믹 컬러 뱅글 출시

뉴스 | 항균의 '구리', 겨울철 정전기방지팔찌로도 주목

[시사매거진] 정전기란 흐른다는 의미의 동전기의 반대개념으로 흐르지 않는 전기를 일컫는다.모든 물질의 기본구성은 원자로 되어있는데 원자에는 +전하의 핵과 -전하의 전자로 이루...

Read more
SABONA Korea  

뉴스 | 항균의 '구리', 겨울철 정전기방지팔찌로도 주목

뉴스 | 알아두면 유용한 '자석 효과' 전통과 패션을 더한 영국 사보나 팔찌

급작스런 기온 변화에 감기에 걸리거나 몸에 이상을 호소하는 사람들이 부쩍 느는 요즘, 건강팔찌, 목걸이, 의류 등 각종 상품에 관심을 보이는 소비자가 느는 추세다. 그러나 시...

Read more
SABONA Korea  

뉴스 | 알아두면 유용한 '자석 효과' 전통과 패션을 더한 영국 사보나 팔찌

뉴스 | 61년 전통.. 英 사보나 팔찌, ‘건강’은 기본 ‘패션’까지 사로잡아

[시사매거진=강대수 기자] 경자년 쥐띠 해를 맞아 신년에는 갖가지 자기만의 목표를 세우는 사람들이 많을 것이다. 대부분의 이들은 해가 바뀔수록 체감하게 되는 건강에 대해 염려...

Read more
SABONA Korea  

뉴스 | 61년 전통.. 英 사보나 팔찌, ‘건강’은 기본 ‘패션’까지 사로잡아

패션 | 2021 아프리카 주간 프리뷰 MC 박경림님과 SABONA의 만남

Kyungrim Park, người từng là MC cho chương trình chiếu trước của Tuần lễ Châu Phi năm 2021, ...

Read more
SABONA Korea  

thời trang | Bản xem trước hàng tuần châu Phi năm 2021 Cuộc họp MC Park Kyung-rim và Savona

×